Trimble TILOS är ett projektplaneringsverktyg där man hanterar aktivitet, tid och resurs samt platsen där aktiviteterna utförs. I TILOS hanteras mängder och massbalans - och man kan visa planeringen i grafik och diagram. Under projektets gång kan planeringen uppdateras med aktuell data för att följa upp projektet.

TILOS kan utbyta data med de flesta tidplaneringsverktyg på marknaden.

Här hittar du mer information om produkten: TILOS webpage

 

To Buy
Wai-lok Lam
Technical Sales Engineer
Heidi Berg
Heidi Berg
Solution Sales Manager Contractors EU