Trimble Quantm hjälper dig att planera järnvägs-, och vägprojekt på ett snabbt och effektivt sätt. Genom en bättre planering i tidiga skeden minskar osäkerheten i kalkyler vilket leder till lägre produktionskostnader.

 

Quantm fungerar som planeringsverktyg i alla delar av planeringsprocessen – från tidiga korridoranalyser, och samhällsekonomiska kalkyler och ända in i projekterings- och produktionsskedet. Quantm hanterar bland annat terrängdata, geoteknik, fastighetskartor, GIS och utformningsregler. Denna data bygger upp ett ”landskap av kostnader” som Quantm sedan beräknar de billigaste korridorerna i.

 

Se demo:

 

För mer information:  Quantm web pages.

To Buy
Jonas Wenner
Technical Sales Engineer