Trimble Novapoint Vägmärken finns i två varianter; standard och prof

Trimble Novapoint Vägmärken Standard är ett modellbaserat programvarupaket för väg- och gatudesign. Programmet har integrerade funktioner för utformning, kvantitetsberäkningar, ritningar, rapporter och 3D-visualisering. Programvaran för väg- och gatudesign stöder ett stort antal export- och importformat. Designmodellen är integrerad med andra Novapoint-moduler, vilket gör det möjligt för användaren att skapa kompletta designmodeller som kan presenteras i virtuell miljö eller exporteras till entreprenadmaskiner.
•    Vägar, gator och vägkorsningar
•    Funktioner för produktions- och anläggningsscheman
•    Direkt anslutning och interaktivitet med Terrain-modellen
•    Linjedesign
•    Vägdesign
•    Tvärssnittsvisare
•    Kvantitetsberäkning med användning av platsdata
•    Presentation av plan, längsgående profil, tvärsnitt och 3D-presentation
•    Anpassning efter nationella designstandarder

 Trimble Novapoint Vägmärken Prof är ett användbart verktyg för alla som ritar och tillverkar vägmärken. Programmet innehåller alla Sveriges vägmärken. Digital utformning av vägmärken ger bättre lösningar, ökad trafiksäkerhet, mer exakt utformning samt minskad projekteringstid.
•    Sveriges standardvägmärken
•    Utformning av lokaliseringsmärken
•    Möjligt att spara alla vägmärken som PNG- och Bitmap-fil
•    Automatisk vägmärkesförteckning
•    Fri textning med teckensnittet Tratex
•    Symboler för rör. och fackverksstolpar

Att Köpa
Jonas Wenner
Technical Sales Engineer
Svein Erik Holm
Svein Erik Holm
Product Marketing Novapoint Road Sign and Marking