Trimble Novapoint Väg* är en kraftfull lösning för modellering av vägar och gator. Med Novapoint Väg skapar du snabbt byggbara modeller redo för levererans av maskinstyrningsdata, samordningsmodell och ritningar.

 

Funktioner i Novapoint Väg prof: 

Grunden till all vägprojektering är en fungerande väggeometri. Med Novapoint Väg får du tillgång till ett heltäckande och avancerat verktyg för linjekonstruktion. Med verktygen för linjekonstruktion har du tillgång till ett stort antal funktioner som ger dig möjlighet att skapa den väggeometri du vill.

Kärnan i Novapoint Väg är vägmodellen. Vägmodellen beskriver vägens uppbyggnad i form av bredder, lutningar, överbyggnadslager, hantering av olika jordtyper, bergschakt, släntlutning, beklädnad och terrängmodellering.
Varje gång du gör en förändring i vägmodellen uppdateras mängdberäkningar och utsättningsdata .

 

Då vägmodellen beräknas, beräknas även relevanta mängder. Med Novapoint Väg har full kontroll på schakt och fyll, åtgången av överbyggnadslager mm. Mängderna presenteras i tabeller som uppdateras automatiskt - och du kan jämföra med tidigare mängdtabeller.
Mängderna tas fram i enlighet med nationella standarder.

Idag handlar mycket av projekteringen om att ta fram modeller för maskinstyrning. Med Novapoint Väg har du alltid tillgång till maskinstyrningsdata direkt från vägmodellen. Från vägmodellen kan du exportera ett flertal olika filformat inklusive LandXML och IFC.

Inbyggt i Novapoint Väg finns ett stort antal verktyg för ritningsproduktion. Skapa planritningar, profiler och tvärsektioner i enlighet med gällande riktlinjer och standarder. 

*Trimble Novapoint Väg finns tillgänglig i 2 versioner - Novapoint Väg Standard och Novapoint Väg Prof. I grunden är det samma program men skiljer sig markant i funktionalitet . Skillnaden är att Novapoint Väg Standard  har färre funktioner. För översikt av fuktionalitet i respektive version, se här>> 

För demo och offert
Jonas Wenner
Technical Sales Engineer
Pedram Tahmoury
Technical Sales Engineer