Trimble Novapoint Landskap hjälper er att projektera mark och landskap – både i 2 och 3 dimensioner! Ta fram planerna till bygghandlingen: planteringsplanen, höjd- och ytskiktsplanen och markbehandlingsplanen – och mängderna får vi automatiskt! Med de unika höjdsättningsfunktionerna skapar vi den nya marken – direkt i 3D! Detta hanterar vi vidare med hjälp av kraftfulla terrängverktyg med möjlighet till att bland annat skapa olika landskapsformer och 3D-objekt.

  • Planteringsytor – med växtdatabas!
  • Linjer som mängdas och ger ytor
  • Dynamiska höjdsättningsfunktioner – i 3D!
  • Markytor och markmaterial
  • Platser och gc-vägar
  • Terrängformer och volymer
Att Köpa
Pedram Tahmoury
Technical Sales Engineer
Stefan Petersson
Product owner Landscape & Area planning