Med Novapoint Bas räcker det med ett enda verktyg, både för samordning, modellhantering och visualisering. Novapoint Bas är samordningmodell, BIM-klient och modelleringsverktyg i en och samma programvara.

Med Novapoint Bas skapar du snabbt och enkelt snygga och informativa samordningsmodeller. Novapoint Bas kommunicerar med andra framträdande system såsom Tekla, Revit, Civil 3D och Bentley/Microstation.

Funktioner i Novapoint Bas:

 

Novapoint Bas innehåller kraftfulla modelleringsverktyg för att skapa en bra bild av den befintliga situationen. Utgående från indata i form av scanningar, ortofoton, geotekniska undersökningar och GIS - bygger du snabbt upp din markmodell, bergmodell, befintliga ledningar, byggnader etc.
Genom att använda den inbyggda funktionen för WMS-tjänster kan länka information in i modellen, direkt från källan.

Novapoint Bas innehåller allt du behöver för att visualisera ditt projekt. Inbyggt i programmet finns funktioner för att texturera byggnader, simulera himmel och vattenytor samt befintlig vegetation. Alla objekt som projekteras med något annat Novapointprogram visas automatiskt i modellen. Vägar, VA, vägmärken, vägmarkering, räcken, bullervallar, murar och terrängmodelleringar - allt uppdateras automatiskt.

Novapoint Bas är kompatibel med de flesta öppna filformat såsom IFC, LandXML, GML - samt de vanligaste CAD-formaten såsom dwg och dgn.

All projekterad data kan exporteras direkt från modellen utan att du behöver ha tillgång till några speciella programvaror. Detta är väldigt värdefullt för entreprenörer som direkt från modellen kan exportera brytlinjer och ytor från exempelvis vägkropp och VA-gravar.

Novapoint Bas är också BIM-klient, och den mjukvara som du använder för att kommunicera med Trimble Quadri BIM-server.

För demo och offert
Pedram Tahmoury
Technical Sales Engineer
Jonas Wenner
Technical Sales Engineer