Med Novapoint Bas räcker det med ett enda verktyg, både för samordning, modellhantering och visualisering. Novapoint Bas är samordningmodell, BIM-klient och modelleringsverktyg i en och samma programvara.

Med Novapoint Bas skapar du snabbt och enkelt snygga och informativa samordningsmodeller. Novapoint Bas kommunicerar med andra framträdande system såsom Tekla, Revit, Civil 3D och Bentley/Microstation.

Funktioner i Novapoint Bas:

 

Novapoint Bas innehåller kraftfulla modelleringsverktyg för att skapa en bra bild av den befintliga situationen. Utgående från indata i form av scanningar, ortofoton, geotekniska undersökningar och GIS - bygger du snabbt upp markmodell, bergmodell, befintliga ledningar, byggnader etc.

 

Novapoint Bas innehåller allt du behöver för att visualisera ditt projekt. Inbyggt i programmet finns funktioner för att texturera byggnader, simulera himmel och vattenytor samt befintlig vegetation.

Novapoint Bas är kompatibel med de flesta öppna filformat såsom IFC, LandXML, GML - samt de vanligaste CAD-formaten såsom dwg och dgn.

All projekterad data kan exporteras direkt från modellen utan att du behöver ha tillgång till några speciella programvaror. Detta är väldigt värdefullt för entreprenörer - eftersom man har ständig tillgång till projekterad data.

Novapoint Bas är också BIM-klient, och den mjukvara som du använder för att kommunicera med Trimble Quadri BIM-server.

För demo och offert
Pedram Tahmoury
Technical Sales Engineer
Jonas Wenner
Technical Sales Engineer