Historien om Vianova Systems

Vianova Systems, numera Trimble Solutions, är en internationell pionjär och marknadsledande leverantör av programvara för anläggningsarbeten och infrastruktur. Genom ett nära samarbete med offentliga och privata aktörer utvecklar vi tekniska lösningar som ger fantastiska resultat för individuella användare, kunder, samarbetspartner och samhället i stort.

Sedan företaget grundades år 1988, med en vision om en heltäckande modellbaserad programvara, har vi varit pionjärer inom utvecklingen av designverktyg för infrastruktur. Idag består vår programvaruportfölj av fler än 25 Novapoint-program för anläggningsprojekt, inklusive en ny BIM-lösning för infrastruktur: Novapoint och Quadri – en nyskapande programsvit som skapar påtagliga förmåner.

Den 2 september 2015 blev Vianova Systems Group ett dotterbolag i den globala koncernen Trimble Inc.. Trimble har mer än 8 000 anställda globalt och företagets huvudkontor ligger i Sunnyvale i Kalifornien.

Trimble Solutions har huvudkontor i Sandvika utanför Oslo, och är en del av Trimbles avdelning för anläggningsarbeten.

Om Trimbles avdelning för anläggningsarbeten

Trimbles avdelning för anläggningsarbeten är en ledande leverantör av produktivitetslösningar för byggbranschen. Trimbles lösningar använder en rad olika tekniker, bland annat Global Navigation Satellite System (GNSS), bygglaser, totalstationer, trådlös datakommunikation, internet och olika typer av program. Som en del av strategin Trimble Connected Site® tillhandahåller dessa lösningar en process- och arbetsflödesintegrering från designfasen till det slutliga projektet, vilket skapar förbättrad produktivitet under konstruktionens livscykel.

Besök construction.trimble.com för mer information.

Om Trimble

Trimble förändrar det sätt världen arbetar på genom att tillhandahålla produkter och tjänster som kopplar samman det fysiska med det digitala. Kärntekniker inom positionering, modellering, anslutning och dataanalys gör det möjligt för kunder att förbättra produktivitet, kvalitet, säkerhet och hållbarhet. Med hjälp av specialanpassade produkter och lösningar för livscykler fortsätter Trimble att förvandla en rad olika branscher, bland annat jordbruk, anläggning, transport och logistik.

Besök www.trimble.com för mer information.