Med underhållsavtal har du alltid tillgång till de senaste versionerna och förbättringarna av Trimble Novapoint.  Tänk på att Novapoint använder AutoCAD som sin CAD-plattform och det rekommenderas att AutoCAD installeras först. För att kunna starta Novapoint måste du ha en giltig licensfil. Kontakta order.no@trimble.com om du behöver uppdatera din licensfil..

Du hittar de senaste versionerna av Novapoint här:

Novapoint 21

Novapoint 20

Novapoint 19

Novapoint 18

Novapoint GeoSuite