Skola

Vi utbildar både lärare och studenter och samarbetar med ett flertal lärosäten avseende teknikutbildningar inom samhällsbyggnad. Våra medarbetare är uppskattade utbildare och har mångårig erfarenhet inom byggbranschen.

Med våra erfarenheter och de reflektioner vi gjort genom åren så har vi en god uppfattning om vad marknaden efterfrågar, och vilka moment som är viktiga att få in i utbildningar för att göra studenterna attraktiva och redo för arbetslivet.

Nyttja oss gärna i arbete då ni utformar nya kurser eller för att justera innehåll i redan befintliga. Vi kan även gå in som lärare för hela kurser eller vid separata utbildningsmoment. Främst då inom  datorstödd projektering och BIM.

Några av de lärosäten där man redan idag använder Novapoint och Quadri är Chalmers Tekniska Högskola, Jönköpings Universitet, Plushögskolan och IUC.

För undervisning i datorstödd projektering erbjuder vi fria utbildningslicenser av Novapoint.

Student

När man börjar arbeta som ingenjör är det viktigt att man känner till och kan använda de programvaror som arbetet kräver. I nära samarbete med universitet i norra Europa kan därför studenter registrera sig för att få tillgång till Novapointlicenser*.

Novapoint är utvecklat av specialister inom infrastruktur och samhällsplanering. Här har vi byggt in branschens samlade erfarenhet, krav och normer. Produkterna finns hos alla stora konsultföretag och flera kommuner. Ett exempel är Novapoint Väg som idag används av majoriteten av Sveriges vägprojektörer!

För mer information och licensfil klicka här>>

*Studentlicenser ges endast till studenter som har en bekräftad e-postadress från ett universitet eller KY-utbildning i Sverige.