Med underhållsavtal har du alltid tillgång till de senaste versionerna och förbättringarna av Trimble Novapoint.  Tänk på att Novapoint använder AutoCAD som sin CAD-plattform och det rekommenderas att AutoCAD installeras först. För att kunna starta Novapoint måste du ha en giltig licensfil. Kontakta order.no@trimble.com om du behöver uppdatera din licensfil.

Novapoint 18.41 64-bit

OBS! Den här versionen är endast för dig som använder Novapoint Samhällsplanering.

Novapoint 18.41 kan installeras tillsammans med Novapoint 18.40, 18.30 och 18.20, men du kan bara köra en version åt gången.

Denna version körs endast på AutoCAD-plattformen 2015 och 2016, 64-bitars, med operativsystemen Windows 7 eller 8.

OBS! Din installation av Windows 7 måste uppdateras till SP1 eller senare för att du ska kunna använda alla funktioner i Novapoint.

Skicka ett e-postmeddelande till order.no@trimble.com om du behöver en ny licensfil.

Novapoint 18.40.FP4n 64-bitars

Använd Uppdatera tjänst (Start – Alla program – Novapoint 18.40 – Sök efter en uppdatering) eller hämta från denna webbplats.

NP 18.40 kan installeras tillsammans med Novapoint 18.30 och 18.20, men du kan bara köra en version åt gången.

Denna version körs endast på AutoCAD-plattformen 2015 och 2016, 64-bitars, med operativsystemen Windows 7 eller 8.

OBS! Din installation av Windows 7 måste uppdateras till SP1 eller senare för att du ska kunna använda alla funktioner i Novapoint.

Om du har en licensfil för 19.20 kan den även användas för 18.40. Skicka ett e-postmeddelande till novapoint.order@vianova.no om du behöver en ny licensfil.

 

Novapoint 18.30.FP4n 64-bitars

Använd Uppdatera tjänst (Start – Alla program – Novapoint 18.30 – Sök efter en uppdatering) eller hämta från denna webbplats.

NP 18.30 kan installeras tillsammans med Novapoint 18.20 och 18.10. Men du kan bara köra en version åt gången.

Denna version körs på AutoCAD-plattformen 2013 och 2014, 64-bitar, med operativsystemet Windows 7 eller 8.

OBS! Din installation av Windows 7 måste uppdateras till SP1 eller senare för att du ska kunna använda alla funktioner i Novapoint.

Skicka ett e-postmeddelande till novapoint.order@vianova.no om du behöver en ny licensfil för 18.30.