När du abonnerar får du omedelbar åtkomst till de senaste versionerna och förbättringarna. Välj din produkt till höger. Novapoint använder AutoCAD som sin CAD-plattform. För att få åtkomst till den hämtade programvaran måste du ha en licensfil. Kontakta order.no@trimble.com för att få en licens.

Novapoint GeoSuite Toolbox - Version 16.1.3

GeoSuite Soil Data Interpretation (Soil Profiles) - Beta versionen är inkluderad i den här versionen. Läs mer om detta i release notes!

Installationen inkluderar stöd för:

AutoCAD (och motsvarande Civil 3D): 2015, 2016, 2017, 2018 och 2019
Novapoint: 18.40, 20.00, 20.05, 20.10, 21.00, 21.05 och 21.10

Denna installation är samma för alla AutoCAD-plattformar och Novapoint enligt ovan.

Med Config Switcher (Windows Start: programgruppen Novapoint GeoSuite Toolbox) kan du växla mellan de versioner av AutoCAD/Novapoint som du har installerad på din dator.

 

Novapoint GeoSuite Toolbox - Version 16.0

Installationen inkluderar stöd för:

AutoCAD (och motsvarande Civil 3D): 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018
Novapoint: 18.30,18.40, 19.30,19.35, 20.00, 20.05, 20.10, 21.00 och 21.05

Denna installation är samma för alla AutoCAD-plattformar och Novapoint enligt ovan.

Med Config Switcher (Windows Start: programgruppen Novapoint GeoSuite Toolbox) kan du växla mellan de versioner av AutoCAD/Novapoint som du har installerad på din dator.

Novapoint GeoSuite Toolbox - Version 15.4

Novapoint GeoSuite Toolbox - Version 15.4

Denna hämtning installerar Novapoint GeoSuite Toolbox Version 15.4.0.

Installationen inkluderar stöd för:

AutoCAD-versionerna 2013/2014, 2015/2016 och 2017 samt 2018 (och motsvarande Civil 3D)
Novapoint 18.30/18.40 och Novapoint 19.30/19.35 FP2 och 20.00/20.05/20.10
Svensk och norsk version av GeoSuite Toolbox
GeoSuite Toolbox kräver version 4.6.1 av Microsoft .NET Framework.

OBS! 

Kontrollera med din systemadministratör att licensen är uppdaterad om du kör version 14 eller en äldre version.

Kontakta Vianova GeoSuite för att beställa nya licenser.

OBS! Användare med USB-lås måste uppgradera drivrutinen för USB-låset. Den kan hämtas här.

Information till systemadministratören

Här är en beskrivning av parametrarna som inkluderas i förpackningen till GeoSuite Toolbox.

Datum 2017-11-03

Denna installation är samma för alla AutoCAD-plattformar och Novapoint enligt ovan. Vid installation kan du välja en eller två AutoCAD-versioner - beroende på vad som redan finns på din dator vid installationstillfället.

De val av AutoCAD som du gjort vid installation kan enkelt ändras efter installation via konfigurationsfilen, liksom inställning att automatiskt starta AutoCAD med Novapoint aktiverad.

OBSERVERA!

Om version 14.x finns på datorn kommer dessa versioner att avinstalleras. Detta innebär att man kan då inte längre använda AutoCAD 2010/2011/2012 som redovisningsplattform.

Novapoint GeoSuite Toolbox - Version 15.3

Denna hämtning installerar Novapoint GeoSuite Toolbox Version 15.3.0.

Installationen inkluderar stöd för:

AutoCAD-versionerna 2013/2014 och 2015/2016 samt 2017 (och motsvarande Civil 3D)
Novapoint 18.30/18.40 och Novapoint 19.30/19.35 FP2 och 20.00/20.05
Svensk och norsk version av GeoSuite Toolbox
GeoSuite Toolbox kräver version 4.6.1 av Microsoft .NET Framework.

OBS! 

Kontrollera med din systemadministratör att licensen är uppdaterad om du kör version 14 eller en äldre version.

Kontakta Vianova GeoSuite för att beställa nya licenser.

OBS! Användare med USB-lås måste uppgradera drivrutinen för USB-låset. Den kan hämtas här.

Information till systemadministratören

Här är en beskrivning av parametrarna som inkluderas i förpackningen till GeoSuite Toolbox.

Datum 2017-04-27

Denna installation är samma för alla AutoCAD-plattformar och Novapoint enligt ovan. Vid installation kan du välja en eller två AutoCAD-versioner - beroende på vad som redan finns på din dator vid installationstillfället.

De val av AutoCAD som du gjort vid installation kan enkelt ändras efter installation via konfigurationsfilen, liksom inställning att automatiskt starta AutoCAD med Novapoint aktiverad.

OBSERVERA!

Om version 14.x finns på datorn kommer dessa versioner att avinstalleras. Detta innebär att man kan då inte längre använda AutoCAD 2010/2011/2012 som redovisningsplattform.
 

Novapoint GeoSuite Toolbox - Version 15.2

Denna hämtning installerar Novapoint GeoSuite Toolbox Version 15.2.3.

Installationen inkluderar stöd för:

 • AutoCAD-versionerna 2013/2014 och 2015/2016 samt 2017 (och motsvarande Civil 3D)
 • Novapoint 18.30/18.40 och Novapoint 19.30/19.35 FP2 och 20.00/20.05
 • Svensk och norsk version av GeoSuite Toolbox

GeoSuite Toolbox kräver version 4.6.1 av Microsoft .NET Framework.

OBS! 

Kontrollera med din systemadministratör att licensen är uppdaterad om du kör version 14 eller en äldre version.

Kontakta Vianova GeoSuite för att beställa nya licenser.

OBS! Användare med USB-lås måste uppgradera drivrutinen för USB-låset. Den kan hämtas här.

Information till systemadministratören

Här är en beskrivning av parametrarna som inkluderas i förpackningen till GeoSuite Toolbox.

Datum 2017-03-10

Denna installation är samma för alla AutoCAD-plattformar och Novapoint enligt ovan. Vid installation kan du välja en eller två AutoCAD-versioner - beroende på vad som redan finns på din dator vid installationstillfället.

De val av AutoCAD som du gjort vid installation kan enkelt ändras efter installation via konfigurationsfilen, liksom inställning att automatiskt starta AutoCAD med Novapoint aktiverad.

OBSERVERA!

Om version 14.x finns på datorn kommer dessa versioner att avinstalleras. Detta innebär att man kan då inte längre använda AutoCAD 2010/2011/2012 som redovisningsplattform.

Novapoint GeoSuite Toolbox – Version 15.1

Denna hämtning installerar Novapoint GeoSuite Toolbox, 64-bitar.

Installationen inkluderar stöd för:

 • AutoCAD-versionerna 2013/2014 och 2015/2016 (och motsvarande Civil 3D)
 • Novapoint 18.30/18.40 och Novapoint 19.30/19.35 FP2
 • Svensk och norsk version av GeoSuite Toolbox

GeoSuite Toolbox kräver version 4.5.1 av Microsoft .NET Framework.

OBS! 

Kontrollera med din systemadministratör att licensen är uppdaterad om du kör version 14 eller en äldre version.

Kontakta Vianova GeoSuite för att beställa nya licenser.

OBS! Användare med USB-lås måste uppgradera drivrutinen för USB-låset. Den kan hämtas här.

Information till systemadministratören

Här är en beskrivning av parametrarna som inkluderas i förpackningen till GeoSuite Toolbox.


Novapoint GeoSuite Toolbox – Fullständig installation

Datum: 2016-04-19

Denna installation är densamma för alla AutoCAD-plattformar och Novapoint enligt ovan. Under installationen kan du välja en eller två AutoCAD-versioner beroende på vad som redan finns på din dator vid installationstillfället.

Den version av AutoCAD som du väljer under installationen kan ändras i efterhand via konfigurationsfilen, eller genom att aktivera inställningen som automatiskt startar AutoCAD med Novapoint.

OBS!

Om version 14.0 är installerad på din dator kommer denna version att avinstalleras och du kan inte längre använda AutoCAD 2010/2011/2012 som en grafisk plattform.

Novapoint GeoSuite Toolbox - Version 15.0

Denna hämtning installerar Novapoint GeoSuite Toolbox, 64-bitars.

Installationen inkluderar stöd för:

 • AutoCAD-versionerna 2013/2014 och 2015/2016 (och motsvarande Civil 3D)
 • Novapoint 18.30/18.40 och Novapoint 19.20/19.35 och Novapoint 19.30/19.35
 • Svensk och norsk version av GeoSuite Toolbox

GeoSuite Toolbox kräver version 4.5.1 av Microsoft .NET Framework.

OBS! För denna version måste du ha en uppdaterad licensfil!

Version 14.1/14.1 kan användas med samma licens som 15.0!

Kontakta Vianova GeoSuite för att beställa nya licenser.

OBS! Användare med USB-lås måste uppgradera drivrutinen för USB-låset. Den kan hämtas här.

Information till systemadministratören

Här är en beskrivning av parametrarna som inkluderas i förpackningen till GeoSuite Toolbox.


Novapoint GeoSuite Toolbox – Fullständig installation

Datum: 2015-10-05

Denna installation är densamma för alla AutoCAD-plattformar och Novapoint enligt ovan. Under installationen kan du välja en eller två AutoCAD-versioner beroende på vad som redan finns på din dator vid installationstillfället.

Den version av AutoCAD som du väljer under installationen kan ändras i efterhand via konfigurationsfilen, eller genom att aktivera inställningen som automatiskt startar AutoCAD med Novapoint.

OBS!

Om version 14.0 är installerad på din dator kommer denna version att avinstalleras och du kan inte längre använda AutoCAD 2010/2011/2012 som en grafisk plattform.

Novapoint GeoSuite Toolbox - Version 14.1

Denna hämtning installerar Novapoint GeoSuite Toolbox, 64-bitars.

Installationen inkluderar stöd för:

 • AutoCAD-versionerna 2013/2014 och 2015 (och motsvarande Civil 3D)
 • Novapoint 18.30/18.40 och Novapoint 19.20/19.35
 • Svensk och norsk version av GeoSuite Toolbox

GeoSuite Toolbox kräver en fullständig version av Microsoft .NET Framework 4.0 (utökad).

OBS! Om du startar med version 14.0 måste du ha en uppdaterad licensfil!

Version 14.1 kan användas med samma licens som 14.0!

Kontakta Vianova GeoSuite för att beställa nya licenser.

OBS! Användare med USB-lås måste uppgradera drivrutinen för USB-låset. Den kan hämtas här.

Information till systemadministratören

Här är en beskrivning av parametrarna som inkluderas i förpackningen till GeoSuite Toolbox.


Novapoint GeoSuite Toolbox 14.1.1 - Fullständig installation

Datum: 2015-03-24

Denna installation är densamma för alla AutoCAD-plattformar och Novapoint enligt ovan. Under installationen kan du välja en eller två AutoCAD-versioner beroende på vad som redan finns på din dator vid installationstillfället.

Den version av AutoCAD som du väljer under installationen kan ändras i efterhand via konfigurationsfilen, eller genom att aktivera inställningen som automatiskt startar AutoCAD med Novapoint.

OBS!

Om version 14.0 är installerad på din dator kommer denna version att avinstalleras och du kan inte längre använda AutoCAD 2010/2011/2012 som en grafisk plattform.

Novapoint GeoSuite Toolbox – Version 14.0

Hur man hämtar installationen för 64-bitars Novapoint GeoSuite Toolbox.

Installationen inkluderar stöd för

 • AutoCAD-plattformarna 2010/2011/2012 och 2013/2014 (och motsvarande Civil 3D)
 • Novapoint 18 och Novapoint 19.20
 • Svensk och norsk version av GeoSuite Toolbox

Obs! GeoSuite Presentation (borrhål) finns bara tillgänglig på svenska och norska. För att använda GeoSuite Toolbox och associerade kalkuleringsprogram med ett engelskt användargränssnitt, installera den norska versionen av GeoSuite Toolbox.

Installationsprogrammet är nytt och därför rekommenderar vi att du läser på om hur det relaterar till tidigare versioner, vilka kan samexistera och som absolut måste avinstalleras.

Läs mer om installationen här! (På svenska)

GeoSuite Toolbox kräver en fullständig version av Microsoft. NET Framework 4.0 (utökad).


GeoSuite Toolbox 14.0.5 - Fullständig installation

Datum: 2014-11-10

Denna installation är densamma för alla AutoCAD-plattformar och Novapoint enligt ovan. Under installationen kan du välja en eller två AutoCAD-versioner beroende på vad som redan finns på din dator vid installationstillfället.

Den version av AutoCAD som du väljer under installationen kan ändras i efterhand via konfigurationsfilen, eller genom att aktivera inställningen som automatiskt startar AutoCAD med Novapoint.

Viktig information


GeoSuite Toolbox 14.0.5 - Uppdatering

Datum: 2014-11-10

Detta är en uppdatering för version 14.0.x av Novapoint GeoSuite Toolbox.

Uppdateringen kräver att originalinstallationen finns på din dator.

Uppdateringen finns tillgänglig för alla versioner från 14.0.0. Det betyder att du inte behöver göra ständiga uppdateringar.

OBS! 14.0.4 är den senaste versionen av GeoSuite Toolbox som tillhandahåller support för AutoCAD 2010/2011/2012!

Kör konfigurationsfilen och följ anvisningarna.

Viktig information