Trimble Quadri är en molnbaserad BIM-lösning för infrastrukturprojekt. Med hjälp av Quadri  kan alla ämnesområden dela information i en gemensam modell. Alla i projektet - projektörer, entreprenörer, beställare, byggledare - kan samverka på ett bättre sätt. Resultatet blir högre effektivitet, bättre kvalitet och ekonomiska besparingar.

När Quadri kombineras med projekteringsmodulerna i Novapoint, uppnås ett effektivt sampel mellan de projekterande, eftersom de olika ämnesområdena hela tiden har tillgång till varandras resultat.

galleryline

Alla som producerar ämnesområdesmodeller för väg, järnväg, tunnel, bro, landskap, VA, miljö och så vidare kan använda innehållet i den gemensamma modellen. Man kan använda innehållet i modellen både som beräkningsunderlag och utföra kontroller visuellt i olika vyer. Quadri gör det enkelt och effektivt att integrera BIM-baserad tvärfacklig arbetsmetodik över internet. Den helt unika objekt- och aktivitetsbaserade teknologin skapar en objektbaserad öppen modell för kompletta och sömlösa leveranser. Inte enbart om alla arbetar i Novapoint utan också genom import från andra system.

galleryline

Quadri är byggd på öppna standarder i ISO 19100-serien, och därmed också användas som lagrings- och samordningsverktyg för andra leverantörers projekteringsverktyg.

Samordning i molnet

Själva modellen ligger i en skyddad och säker molntjänst som användaren kopplar upp sig emot. För att möjliggöra att flera jobbar samtidigt mot modellen hanteras ett system med reservation av aktiviteter. Detta gör att enbart en person kan ändra en aktivitet (tex en vägmodell) åt gången. En reserverad aktivitet kan inte ändras av någon annan än den som reserverat den - men man kan använda den som beräkningsunderlag eller gå in och titta på aktiviteten. 

För att maximera prestanda på tunga beräkningar och reducera sårbarheten för störningar på internet används en teknik där modellen som man arbetar i lagras i en temporär lokal cache hos varje användare. Detta möjliggör också att man kan arbeta offline med tidigare reserverade aktiviteter.

Processorienterat arbetssätt

Metodiken ger oss en äkta modellbaserad samordning där arbetet sker i  sammankopplade aktiviteter och alla resultat är 3D-objekt med egenskaper. Aktiviteterna i systemet håller ordning på vilka andra aktiviteter som är indata, vilka objekt som är resultat och vilket verktyg som använts. Denna täta integration mellan aktivitet, verktyg och objekt är helt unik.

Aktiviteterna struktureras i ett processträd där man har god översikt över alla projektets aktiviteter. Man kan använda färdiga mallar eller själv bygga upp ett eget processträd. Processträdet växer i samklang med projektet. Aktiviteterna innehåller information om  allt som skapas i projektet.

Quadri BIM Server

Trimble Quadri molntjänst baseras på kraftiga servrar som hanterar stora datamängder och många modeller. Servrarna kan anpassas efter kapacitets- och användarbehov.

Quadri kan alternativt köras på kundens egen server. Man kan också köras på virtuella servrar. Systemplattformen er Microsoft Windows.

Quadri Easy Access

 

Trimble Quadri Easy Access är ett enkelt sätt att få tillgång till BIM-modeller lagrade i molnet. Lösningen är en portal där man via webbläsaren på PC, surfplatta eller telefon kan komma åt Quadrimodeller. Modellerna kan ligga på olika servrar och tillhöra olika företag, projekt eller beställare. Det är de projekt du är inblandad i som du kan se. Ingen installation av programvara behövs. Ingen upplärning. Bara logga in och kör!

I Easy Access möts man av en karta där alla projekt är markerade. Därifrån är det bara att klicka på önskat projekt - och vips har man insyn i projektet. Denna lösning bygger en bro på tvärs över alla projekt och visar dem på ett och samma stället. Något som framförallt är till nytta för beställare som på detta sätt kan ha koll på alla sina projekt - på samma ställe.

Försäljning
Jonas Wenner
Technical Sales Engineer
Pedram Tahmoury
Technical Sales Engineer