Trimble Quantm hjälper dig att planera järnvägs-, och vägprojekt på ett snabbt och effektivt sätt. Genom en bättre planering i tidiga skeden minskar osäkerheten i kalkyler vilket leder till lägre produktionskostnader.

 

Quantm fungerar som planeringsverktyg i alla delar av planeringsprocessen – från tidiga korridoranalyser, och samhällsekonomiska kalkyler och ända in i projekterings- och produktionsskedet. Quantm hanterar bland annat terrängdata, geoteknik, fastighetskartor, GIS och utformningsregler. Denna data bygger upp ett ”landskap av kostnader” som Quantm sedan beräknar de billigaste korridorerna i.

För mer information:  Quantm web pages.

To Buy
Jonas Wenner
Technical Sales Engineer