Trimble Novapoint Samhällsplanering är ett verktyg som hjälper dig att enkelt skapa detaljplaner i enlighet med Boverkets Bestämmelsekatalog (rev 20170301), samt även Svensk Standard SS637040:2016. Modulen är enkel att använda och gör din vardag enklare. Kan du AutoCAD - kan du också använda Trimble Novapoint Samhällsplanering! Modulen har fördefinierade gränser och beteckningar som är anpassad för att enkelt skapa och framställa digitala detaljplaner utan att du behöver ändra ditt sätt att arbeta!

  • Linjetyper, gränser och symboler
  • Enkelt att ändra områden
  • Beteckningar med tillhörande bestämmelser
  • Legend för planbestämmelser
  • Konstruktion och illustration
  • Länk direkt in till Planbestämmelsekatalogen på Boverkets hemsida
  • Export till Oracle
Christina Strand
Software Training and Support Specialist
Stefan Petersson
Product Marketing, Novapoint Landscape
Pedram Tahmoury
Technical Sales Engineer