Trimble Novapoint Samhällsplanering är ett verktyg som hjälper dig att enkelt konstruera och skapa detaljplaner i enlighet med Boverkets riktlinjer i boken ”Detaljplaner och områdesbestämmelser”. Modulen är enkel att använda och gör din vardag enklare. Kan du AutoCAD - kan du också använda Trimble Novapoint Samhällsplanering! Modulen har fördefinierade gränser och beteckningar som är anpassad för att enkelt skapa och framställa digitala detaljplaner utan att du behöver ändra ditt sätt att arbeta!

  • Linjetyper, gränser och symboler
  • Enkelt att ändra områden
  • Beteckningar med tillhörande bestämmelser
  • Legend för Planbestämmelser
  • Export till Oracle
  • Konstruktion och illustration
Christina Strand
Software Training and Support Specialist
Pedram Tahmoury
Technical Sales Engineer