Övriga nyheter

Del av Trafikverkets skräddarsydda lösning “ANDA”, snart klar

21-02-2017

Trimble och Triona utvecklar en ny lösning för att hantera data om transportnätet åt Trafikverket. Lösningen är en viktig del av det stora ANDA-projektet, som nu är i slutfasen. ANDA är en omfattande effektivitetsåtgärd i Trafikverkets BIM-strategi. I december 2015 valdes Trimble (fd Vianova Systems) och Triona som systemleverantörer till den del av ANDA som hanterar det svenska väg- och järnvägsnätet.

Läs mer
Övriga nyheter

Novapoint Brukermøte 2017

16-02-2017

Del med Tillit

Sundvolden Hotel, 9. - 11. mai 2017

Läs mer
Pressmeddelanden

Trimble boosts Scandinavian transport authorities

10-02-2017

Trimble, together with Triona, is developing model-based transport network solutions for all of the Norwegian Road, Rail and Coastal Administrations, as well as the Swedish Transport Administration.

Läs mer
Pressmeddelanden

Utvikler nye trafikknettløsninger for norske og svenske samferdselsmyndigheter

08-02-2017

Trimble og Triona er i ferd med å lage fremtidens forvaltningsløsninger for både Statens vegvesen, Bane NOR (tidl. Jernbaneverket) og Kystverket – samt det altomfattende Trafikverket i Sverige.

Läs mer
Övriga nyheter

Checklista vid totalentreprenad

26-01-2017

I och med Trafikverkets krav på BIM ser förfrågningsunderlagen ut på ett nytt sätt. Detta ställer andra krav på hur du som entreprenör måste arbeta för att på ett effektivt sätt få fram en korrekt och trovärdig kalkyl.

Läs mer
Övriga nyheter

Trimble Quadri - Utnyttja datorns fulla kapacitet, projektera i molnet!

26-01-2017

 

Det kan upplevas att det tar lång tid att öppna ett stort projekt eller beräkna en vägmodell som har en stor laserscanning som beräkningsunderlag. En orsak kan vara att projektet är sparat på en vanlig filserver och inte i Trimble Quadri. Med Trimble Quadri hämtas en kopia av projektet till den lokala datorn vilket gör att hela datorns kapacitet utnyttjas utan inverkan av ett trögt nätverk. Så nu är det fritt fram att streama musik och film och samtidigt få snabba beräkningar.

Läs mer
Övriga nyheter

Quantm gör Trimble till en av världens ledande BIM-utmanare

26-01-2017

I den här artikeln i World Higways kan ni läsa om hur Trimble ser på BIM för infrastruktur och på vilket sätt en obruten informationskedja byggs med hjälp av samordningsplattformar som Quadri och Trimble Connect, samt applikationer som QuantM, Novapoint, TiLOS och Trimble Business Center. 

Läs artikeln i sin helhet hos World Highways.com 

Quantm starts Trimble on world challenging BIM software path
Läs mer
Övriga nyheter

Trimble och Triona vinner ytterligare ett kontrakt inom järnväg

20-01-2017

Triona har tillsammans med Trimble vunnit ett kontraktet för att leverera ett nytt system för hantering av trafikrelaterad sträckningsinformation för norska Jernbeneverket. Leveransen omfattar produkterna Triona TNE och Trimble Novapoint samt en ny webblösning. 

Läs mer
Övriga nyheter

Trimble Novapoint vital in new rail traffic solution

22-12-2016

Triona has together with Trimble won a contract to deliver a new system for handling traffic-related route information for the Norwegian National Rail Administration (NNRA). The system includes the products Triona TNE and Trimble Novapoint, plus a new web solution.

Läs mer
Övriga nyheter

Trimble Novapoint i ny trafikkløsning for Jernbaneverket

22-12-2016

Triona har sammen med Trimble vunnet kontrakten om å levere et nytt system for håndtering av trafikkrelatert strekningsinformasjon for Jernbaneverket. Leveransen omfatter produktene Triona TNE og Trimble Novapoint, samt en ny webløsning.

Läs mer