När man börjar arbeta som ingenjör är det viktigt att man känner till och kan använda de programvaror som arbetet kräver. I nära samarbete med universitet i norra Europa kan därför studenter registrera sig för att få tillgång till Novapoint licenser*.

Trimble Novapoint produkterna är utvecklade av specialister inom infrastruktur och  sammhällsplanering. Här har vi byggt in branschens samlade erfarenhet, krav och normer. Produkterna finns hos alla stora konsultföretag och flera kommuner, t.ex. Trimble Novapoint Väg som används av majoriteten av Sveriges vägprojektörer.

För mer information och licensfil klicka här>>

*Studentlicenser ges endast till studenter som har en bekräftad e-postadress från ett universitet eller KY-utbildning i Sverige.